گفتگو با:

دکتر عادل جاهد

متخصص غدد و متابولیسم

جهت گوش دادن به این پادکست به لینک زیر مراجعه نمایید:

دیابت و کرونا