درباره مرکز سنجش تراکم استخوان

مرکز سنجش تراکم استخوان والا

در این مرکز با استفاده از دستگاه Hologic Horizon که به روزترین نوع دستگاه سنجش تراکم استخوان است، خدمات زیر به مراجعین عزیز قابل ارائه است:

*سنجش تراکم سه منطقه ستون فقرات، لگن ، ساعد

تصویر

35سال

مجموع تجربه مسئولین مرکز

5

تعداد متخصصین مرکز

Densitometric Vertebral Fracture Assessment-VFA

در این روش در حین انجام تراکم استخوان، بیمار به پهلو می خوابد و در عرض چند ثانیه، بدون دریافت اشعه اضافی، میتوان از وضعیت مهره های پشتی و کمری (T4-L4) وی مطلع شد. این روش بخصوص در افراد مسن یا افرادی که کورتون مصرف می کنند و احتمال شکستگی بدون علامت درآنها بالاست، کاربرد دارد. وجود شکستگی بدون علامت حتی در حضور تراکم استخوان نرمال می تواند نشانه نیاز به درمان پوکی استخوان باشد. این روش در برخی موارد می تواند نیاز به گرافی کمر که مستلزم صرف وقت و دریافت اشعه اضافی است را برای تشخیص شکستگی های ستون فقرات مرتفع کند.

تصویر
سایر خدمات مرکز

در مورد خدمات دیگر مرکز بیشتر بدانید: