• داروهای خوراکی که معمولا به صورت هفته ای یک بار تجویز میشوند.
  • داروهای تزریقی شامل:
  • زولدرونیک اسید 5 میلی گرمی که بصورت تزریق وریدی سالانه تجویز میشود.
  • دنوزوماب (پرولیا) که به صورت تزریق زیر جلدی و هر 6 ماه یکبار استفاده میشود.
  • داروی تری پاراتاید که هر روز به میزان 8 واحد زیر جلدی تزریق میشود.

چه زمانی لازم است تراکم استخوان تکرار شود؟

  • این زمان بسته به نظر پزشک و با توجه به علت پوکی استخوان شما و نوع دارویی که برای درمان آن مصرف میکنید، متفاوت است. بدانیم که انجام تراکم استخوان مقایسه ایی صحیح، نیازمند استفاده از تکنیسینی دقیق با آموزش تخصصی مربوطه است.