در اسکنر های مرکزی ابتدا بیمار بر روی تخت دستگاه به پشت دراز میکشد. از او خواسته میشود که در حین انجام تست بیحرکت باشد. سپس دتکتور یا اسکنر Scanner دستگاه بر روی قسمتی از بدن که قصد اندازه گیری تراکم استخوان آن را دارند قرار گرفته و یک منبع اشعه ایکس پرتو را به سمت استخوان هدف می تاباند. این استخوان معمولا ستون مهره یا مفصل ران در ناحیه لگن یا استخوان ساعد است. این استخوان ها محل هایی هستند که بیش از بقیه استخوان ها بر اثر پوکی استخوان دچار شکستگی میشوند. اسکن یا سنجش تراکم حدود 20-10 دقیقه به طول مینجامد.این زمان در دستگاه های جدید تر کوتاهتر از انواع قدیمی تر است..

اسکنر های محیطی کوچکتر و سبکتر بوده و استفاده از آنها راحت تر است ، هزینه کمتری دارند اما اسکنر مرکزی به مراتب دقیقتر از محیطی است ، به طوریکه امروزه استفاده از نوع محیطی توصیه چندان  نمی شود.

دانستیتومتری به روش دگزا اشعه بسیار کمی دارد ، انجام ان هیچ ضرری از لحاظ مقدار اشعه دریافتی ندارد ، البته در زمان حاملگی توصیه نمی شود..

برای انجام تست سنجش تراکم استخوان نیاز به آمادگی خاصی وجود ندارد ، البته بهتر است با مرکز انجام دهنده برای امادگی احتمالی  مشاوره کنید. در صورتیکه اسکن با تزریق یا عکس رنگی با دریافت باریم در یک هفته اخیر انجام داده اید ، حتما به مرکز تراکم منتخب خود اطلاع دهید.